Šta radi sudski tumač, a šta prevodilac?

Šta rade sudski tumači, a šta prevodioci?

Ako su vam ikada bile potrebne usluge prevođenja,  verovatno ste se obratili prevodilačkim agencijama. U prevodilačkim agencijama rade sudski tumači i prevodioci, ali koja je razlika između njih i šta konkretno radi sudski tumač, a šta prevodilac?!

Sudski tumač

Sudski tumač u Srbiji ima i drugi naziv, a to je sudski prevodilac. Međutim velika je razlika između sudskog prevodioca i običnog prevodioca. Običan prevodilac može biti svako ko odlično poznaje strani jezik, ali on verovatno nema mogućnosti da prevede stručne tekstove iz određenih stručnih oblasti kao što su medicina, finansije ili zakonodavstvo.

Sudski tumač (sudski prevodilac) je završio kurs, položio ispit i ovlaščen je od strane nadležnog suda da svojim pečatom potvrđuje da je overeni prevod istovetan originalu. Šta to znači? Recimo, potreban vam je prevod diplome radi zapošljavanja u inostranstvu. Obratićete se sudskom tumaču koji će vam dokument prevesti i overiti svojim pečatom i na taj način vaš dokument (diploma) biće pravno valjan za tu državu u kojoj aplicirate. Naravno, ako idete u Beč, trebaće vam sudski tumač za nemački jezik. Ako idete u London, trebaće vam sudski tumači za engleski jezik, u Pariz za francuski, Madrid za španski, Rim za italijanski jezik, itd.

Prevodilac

Prevodilac je osoba koja usmeno prevodi razgovor dvoje sagovornika koji razgovaraju. Prevodilac takođe prevodi pisane tekstove. Dakle, prevodilac je samo ona osoba koja prevodi, ali nije ovlašćena da svoj prevod overi pečatom iz prostog razloga – jer ga ne poseduje. Od prevodioca se očekuje da dobro prevede tekst ili razgovor, bez nesporazuma, i u duhu jezika koji se prevodi. Prevodioci su osobe sa stručnim lingvističkim sposobnostima da prevedu strani jezik u srpski i obrnuto.

Ali nisu svi prevodioci specijalizovani za sve oblasti. Prevodilac koji je specijalizovan za medicinu imaće različite kvalifikacije u odnosu na prevodioca za oblast prava i zakona ili prevodilac književnosti. Prva stvar koju treba da uradite, je da saznate koja vrsta prevoda je potrebna za vaš projekat. Da li dokument mora ispuniti određene zakonske regulative? Da li će od vašeg prevodioca zahtevati specifičnu ekspertizu? Određivanje specifičnih potreba vašeg projekta će vam pomoći prilikom započinjanja pretrage za pravim prevodiocem.

Prevodilačka agencija

sudski tumač
sudski tumači i prevodioci

I na kraju, ako su vam potrebne usluge prevodilaca ili sudskih tumača, sve to ćete naći na jednom mestu – prevodilačkoj agenciji. Korišćenje usluga prevodilačkih agencija je ujedno i najbolji način da pronađete prevodioca ili sudskog prevodioca koji odgovara vašim potrebama. Kao jedna od vodećih prevodilačkih agencija u Beogradu izdvaja se Prevodilačka Agencija Popović. Pored usluge prevoda sa overom sudskih prevodilaca ili bez overe, dobićete i besplatnu procenu, besplatnu dostavu prevedenih dokumenta i niz drugih pogodnosti.

Prevodilačka Agencija Popović je jedna od vodećih prevodilačkih agencija u Beogradu. Pružamo kompletan asortiman prevodilačkih usluga za pojedince, organizacije, institucije i preduzeća. Naši lingvisti su diplomirani filolozi i članovi Udruženja naučnih stručnih prevodilaca u Srbiji. Usluge prevodjenja sa overom sudskog tumača obavljaju naši diplomirani lingvisti. Veoma su iskusni profesionalci u pružanju vrhunskog kvaliteta prevoda u svim oblastima kao što su ekonomija, pravo, bankarstvo, finansije, marketing, medicina, itd. Tokom dugogodišnjeg rada i sticanja iskustva u svim poljima prevodjenja i sudskog tumačenja ostvarili smo preko 100 000 različitih prevodilačkih projekata.

Prevodilačka Agencija Popović nudi usluge pismenog prevodjenja sa engleskog, francuskog jezika, nemačkog i španskog jezika i obratno, uz sudsku overu ili bez nje kao i usluge usmenog prevodjenja. Dugogodišnje iskustvo prevodjenja kao i vrhunske reference čine našu prevodilačku agenciju najboljom agencijom za prevodjenje u Srbiji. Usluge Prevodilačke Agencije Popović stoje na raspolaganju fizičkim i pravnim licima. Nalazimo se u Beogradu i zapošljavamo profesionalne i efikasne sudske prevodioce sa velikim iskustvom. Pošaljite nam vaš upit na kontakt, a mi ćemo vam u roku od nekoliko sati dati procenu cene i vremena potrebnog za završetak vašeg prevoda.

Popularne cene, popusti, kvalitet prevoda, overa sudskih tumača, privatnost podataka, besplatna procena, besplatna dostava i niz drugih pogodnosti, možete naći u Prevodilačkoj Agenciji Popović.